Paral·laxi

La paraula del dia és: paral·laxi.

És un terme comú a les branques de l’astronomia o la fotografia. Es tracta de l’efecte que es produeix en veure un objecte des de diferents posicions tenint com a referència el fons sobre el qual projectem la nostra mirada.

Paral·laxis

Em sorprén no haver trobat accepcions polítiques, culturals o fins i tot econòmiques del terme.

Veiem un exemple: paral·laxi política seria l’efecte que es produeix quan dos líders polítics, de partits oposats, observen la realitat del poble que pretenen governar. Cadascú d’ells, donada la “distància al background” que té, fara una lectura de les necessitats i prioritats del poble que observa.

La “distància al background” seria lo lluny que es trobi aquell polític de la realitat que l’embolta, del seu grau d’empatia i connexió amb la realitat del carrer. Avui dia,  és tanta la distància que separa els governants dels governats que la paral·laxi és una “aberració política” molt comuna. Així doncs, demanaria als acadèmics de la llengua que contemplessin l’accepció política per a aquesta singular paraula.