Taxonomia de Bloom

Habilitats del pensament crític

1. Coneixement
Identificació i captació d’informació

ACCIONS

PREGUNTES TIPUS

 1. definir
 2. omplir els espais en blanc
 3. llistar
 4. identificar
 5. etiquetar
 6. localitzar
 7. assenyalar
 8. memoritzar
 9. anomenar
 10. recordar
 11. lletrejar
 12. escalar
 13. comptar
 14. subratllar
 • Qui?
 • Què?
 • On?
 • Quan?
 • Com?
 • Descriviu?
 • Què és?

2. Comprensió
Organització i selecció de fets i idees

ACCIONS

PREGUNTES TIPUS

 1. convertir
 2. descriure
 3. explicar
 4. interpretar
 5. parafrasejar
 6. ordenar
 7. refermar
 8. tornar a explicar amb les seves pròpies paraules
 9. tornar a escriure
 10. resumir
 11. rastrejar
 12. traduir
 • Explica amb les teves paraules
 • Quina és la principal idea de…
 • Quines són les diferències entre …
 • Pots escriure una breu ressenya?

3. Aplicació
Ús de fets, regles i principis

ACCIONS

PREGUNTES TIPUS

 1. aplicar
 2. calcular
 3. concloure
 4. construir
 5. demostrar
 6. determinar
 7. dibuixar
 8. esbrinar
 9. donar un exemple
 10. il · lustrar
 11. fer
 12. funcionar
 13. mostrar
 14. resoldre
 15. estableix una regla o principi
 16. utilitzar
 • Com és … un exemple de …?
 • Com és … relacionat amb …?
 • Per què és … significatiu?
 • Coneixes altra cas en què …?
 • Podria haver passat això a …?

4. Anàlisi
Separació d’un tot en les parts que el componen

ACCIONS

PREGUNTES TIPUS

 1. analitzar
 2. categoritzar
 3. classificar
 4. comparar
 5. contrastar
 6. debatre
 7. deduir
 8. determinar els factors
 9. fer diagrames
 10. diferenciar
 11. disseccionar
 12. distingir
 13. examinar
 14. inferir
 15. especificar
 • Quines són les parts o característiques de …?
 • Classifiqueu … segons …
 • Esquema / Diagrama / mapa
 • Compara … amb …?
 • Quines proves puc presentar per …?

5. Sintetitzar
Combinar idees per formar-ne de noves

ACCIONS

PREGUNTES TIPUS

 1. canviar
 2. combinar
 3. compondre
 4. construir
 5. crear
 6. disseny
 7. trobar una manera inusual de …
 8. formular
 9. generar
 10. inventar
 11. originarplanificar
 12. predir
 13. pretendre
 14. produir
 15. reorganitzar
 16. reconstruir
 17. reorganitzar
 18. revisar
 19. suggerir
 20. suposar
 21. visualitzar
 22. escriure
 • Quina predicció faries …?
 • Què podríem inferir de …?
 • Quines idees pot afegir a …?
 • Com crearies / dissenyaries un nou …?
 • Quines solucions proposaries per …?
 • Què podria passar si combines … amb …?

6. Avaluar
Desenvolupament d’opinions, judicis o decisions

ACCIONS

PREGUNTES TIPUS

 1. apreciar
 2. triar
 3. comparar
 4. concloure
 5. decidir
 6. defensar
 7. avaluar
 8. dir la teva opinió
 9. jutjar
 10. justificar
 11. prioritzar
 12. puntuar
 13. seleccionar
 14. recolzar
 15. valorar
 • Estàs d’acord amb … ? Justifica-ho
 • Què penses sobre …?
 • Què és més important ?
 • Prioritza … segons …
 • Què decidiries sobre …?
 • Quins criteris utilitzes per avaluar …?