Reacció docent davant la LOMCE

L’escola Lola Anglada de Tiana no vol, ni pot viure d’esquenes a la realitat que l’envolta.  Aquesta setmana s’ha presentat un nou projecte de llei educativa que ha provocat molt malestar en la comunitat educativa catalana. El nostre centre vol fer una lectura d’aquesta nova proposta de l’administració central.

En general, pensem que aquesta llei no dóna resposta a les veritables necessitats que té avui dia l’escola del nostre país. Es ve a sumar a una llarga llista de lleis que s’han implementat des de l’any 1980 (7 en els darrers 32 anys, és a dir, gairebé una llei per legislatura) i que no han fet més que afegir canvis i incerteses a un col·lectiu que el que necessita és treball estable i durador.

En particular, aquest nou text, és especialment perniciós en diferents aspectes, destacant el tractament que li dóna a la nostra llengua, el català. La llengua catalana passaria de ser la llengua vehicular dels centres a ser una àrea amb tractament d’especialitat, és a dir, totalment arraconada. En aquest moment tots els nostres alumnes tenen garantides la competència lingüística en català i castellà en acabar la seva escolaritat, la nova llei no garantiria aquest terme.

El nou text permetria segregar els alumnes en dos grups: els que volen l’educació en català i els que ho voldrian en castellà. Aquest nou text vol donar resposta a un “No conflicte”. Fins ara només hi havia vint famílies a tota Catalunya que demanaven aquesta possibilitat. Per donar resposta a 20 famílies, l’administració central, seria capaç de carregar-se un model que garanteix l’aprenentatge del castellà i del català i que ho fa amb la inclussió com a bandera i garantint la igualtat d’oportunitats a tots els seus alumnes . Sense aquest model hi hauria molts alumnes que no tindrien la possibilitat d’aprendre el català i per tant no es podrien incorporar a la societat del nostre país amb igualtat de condicions amb els que sí el saben.

A més aquesta resposta és política ja que actua on l’interesa. Al país Valencià no hi ha 13 famílies que volen l’escolaritat en Valencià, sinó un 13% de famílies que demanen aquest tipus d’escolarització i en canvi en aquesta comunitat no hi ha resposta per aquest col·lectiu. És per tant un posicionament ideològic que destrueix un model estable i d’èxit i que afegeix conflicte allí on no hi havia.

En aquests moment en que no és fàcil treballar en els centres docents, degut al malestar que provoquen les retallades, no calen més desequilibris i menysteniments als docents. Calen respostes que millorin la qualitat educativa i no que dinamitin el que sí funciona i porta anys i anys funcionant.

Entre d’altres coses, la nova llei proposa fer sis avaluacions externes al llarg de l’escolaritat, proves que realitzarien, no a una mostra de població, sinó a tot l’alumnat; aquesta mesura no només és impossible de portar a terme, sinó que seria caríssima de fer. Centralitza el treball avaluatiu que ja fan els docents i, per tant, menysté la seva tasca.

També elimina el valor democràtic i capacitats de decisió del Consell Escolar, convertint-lo en un òrgan merament consultiu. Verticalitza l’estructura organitzativa dels centres, donant als equips directius poder de decisió llunyans als valors de consens i coresponsabilitat que existeixen avui en dia. A més, aquest directors, podrien ser escollits per l’administració encara que una majoria de la comunitat educativa estigués en contra d’aquesta decisió.

D’una altra banda, aquest nou marc legal, ens retorna al passat docent més ideològic, facilitant que la religió torni a les aules i eliminant el valor laic que tenen ara les nostres escoles.

En definitiva, els i les docents de l’escola Lola Anglada volem mostrar el nostre desacord amb aquest projecte de llei i fer saber a la comunitat educativa quin és el nostre posicionament al respecte.